Øystre Slidre IL logo

Øystre Slidre Idrettslag

c/o Idrettens Hus, Stadionvegen 2, 2953 Beitostølen
post@osil.no
Leder
John Magnus Sandberg
leder@osil.no
Arrangementskoordinator
Erik Østli
Webansvarlig
Eirik Syversen
birdstep@gmail.com

Øystre Slidre idrettslag er eit av to idrettslag i Øystre Slidre kommune. Tradisjonelt kjem medlemmane frå midt og nord i kommunen. Øystre Slidre IL samarbeider med Rogne IL om fotball, Øystre Slidre IL/Rogne IL fotballgruppe.

Laget driftar fotballbanar, lysløype (1,4 km) og hoppbakke på Storefoss, og eit større ski og skiskyttaranlegg (30 skiver) på Beitostølen. Laget har gjennom mange år arrangert Fjellmaraton, no Fjelleventyret, og Beitosprinten på ski. I tillegg til ei rekkje andre små og store arrangement.

Styret 2022 ser slik ut:

Leder: John Magnus Sandberg
Nestleder: Per Bo Svensson
Styremedlem: Anniken Eckhoff
Styremedlem: Eirik Fuglesteg Syversen
Styremedlem: Elisabeth Helle
Vara: Åsmund Bakkene

Mottakarar av innsatspokal og heidersteikn

Innsatspokalen vart delt ut fyrste gongen i 1981. Den vart sett opp av idrettslagets mangeårige sponsor, Beitostølen Sport, i dag Sporten Beitostølen.

Statuttar for prisen (vedtekne på årsmøtet i 2003)

  • Alder. Inntil 17 år i kalenderåret.
  • Allsidigheit
  • Resultat
  • Framferd
  • Villig til å ta på seg andre oppgåver
  • Prestasjonar i idrettar ØSIL ikkje har på programmet
  • Berre til enkeltutøvarar.

Heidersteikn kan delast ut til personar som -over lenger tid -har gjort ein spesiell innsats utover det vanlege:

  • som trenar/instruktør
  • med dugnadsarbeid
  • i administrativt arbeid

Forslag på personar kjem frå gruppene/hovedstyret, og eit samla styre instiller kandidat (-ar) til årets heidersteikn

Mottakarar av innsatspokal

1981
Anita Håkenstad
1982
Tor Skattebo
1983
Kjetil Larsen
1984
Kari Gina Bredesen
1985
Svein Nordås
1986
Svein Tvenge
1987
Solveig Framstad
1988
Audun Skattebo
1989
Håvard Nyhagen
1990
Morten Haugseth
1991
Erlend Lindseth Vold
1992
Sverre Rotevatn
1993
Tor Nordås
Torstein Jørstad
1994
Audun Brusveen
1995
Anne Margrethe Rotevatn
1996
Vibece Sælid
Nelly Framstad
1997
Even Trætteberg Paulsen
Håkon Erik Hansen
Asgeir Larsen
1998
Inge Grythe
1999
Kari Melby
2000
Åsmund Bakkene
2001
Rune Skogheim
2002
Camilla Lykken
2003
Marte Høivik Storeng
2004
Ida Eide
2005
Mari Eide
Torstein Bakkene Løksa
2006
Eivind Bakkene
2007
Karl Jostein Nyquist
2008
Joar Robøle Hoberg
2009
Sina Mørstad Bråten
2010
Sigurd Tallhaug Gulbrandsen
2011
Erik Bergan
2012
Hilde Eide
2013
Tor Omar Heyerdahl Nyquist
2014
Anja Håkenstad Evertsen
Håkon Tallhaug Gulbrandsen
2015
Kristin Helle Jørstad
2016
Ronja Håkenstad Evertsen
Jo Eivind D Nilssen
2017
Borghild Håvardsdotter Dalbø
Simen Jørstad Ringli
2018
Sondre Aslaksby
Eivor Melbybråten
2019
?
2020
?
2021
?

Mottakarar av heidersteikn

2004
Magnus Steinsrud
Gerd Rogne
Knut Dale
Reidun Steinsrud
Sverre Rotevatn
Anita Håkenstad
Lars Rotevatn (post mortem)
2006
Knut Jan Moen
Trygve Gullaksen
2007
Aase Martinsen
Jon Nordås
Erik Skattebo
Reidar Hagen
Jan Paulsen
Harald Larsen
Hans Kristian Syversen
Gustav Fystro
2008
Maje Knutsen
2009
Ellen Hæhre
Wenche Robøle
2010
Haldor Enger
Knut Mørstad
Kjell Elvebakken
2011
Knut Ola Bakkene
2012
Tordis Rogne
Helge Rogne
Kjell Enger
2013
Ansgar Pettersen
Steinar Skogheim
2014
Rolf Kjetil Gulbrandsen
Tor Lunnan
Mette Gro Onstad
2015
Ernst Løksa
Jon Haalien
2016
Vigdis Skaret
Ove Sverre Skaret
Tone Lill HilmenVidar Hilmen
2017
Tor Erik Nyquist
Eivind Arntzen
2018
Line Ditlefsen Nilsen
Vidar Nilssen
2019
Sigmund Rakstad
Svein Ringli

Politiattest

Krav om politiattest i Øystre Slidre IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Øystre Slidre IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med idrettslaget.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre: (OBS! Ny rutine fra 2015)

1: Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for. Bekreftelsen fra idrettslaget bestilles av Svein Ivar Kristiansen og skal følge søknaden som vedlegg. Søker sender selv søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til kontaktperson i Øystre Slidre IL.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Øystre Slidre IL

Mer informasjon om ordningen finnes her

Skjema for kasseoppgjør

Minner om at dette alltid skal brukes når en tar inn kontanter ved salg. To personer skal underskrive, og skjemaet skal leveres regnskapsfører Knut Jan Moen. Ellers kan vi komme på kant med regnskapsloven, og det skal vi ikke ha noe av!

Gruppestyrere:

Ski:
Fotball:
Berit Gjessing
959 74 111fotball@osil.no
Håndball:

Bli med i dugnadsgjengen!

Den frivillige innsatsen i vårt idrettslag er stor og helt avgjørende for at vi i en liten kommune kan klare å arrangere så store arrangement som vi gjør. Flere av våre funksjonærer har over tredve års fartstid, noe som må bety at mange synes det er en trivelig og sosial aktivitet å være frivillig. Likevel trengs det stadig påfyll av nye mannskaper for å fordele arbeidsoppgaven på flere.

På denne linken får du opp et skjema som kan brukes for å melde seg som dugnadsmannskap

For mer informasjon kan du ta kontakt med Erik Østli (tlf: 916 27 540), eller e-post til post@osil.no

Velkommen på laget!

Personvern | © | En nettside fra Støyp

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram