Øystre Slidre IL logo

ØSIL satsingsstøtte


ØSIL har en egen støtteordning for å kunne gi økonomisk støtte til utøvere som satser på sin idrett i junior og senioralder med nedre aldersgrense satt til oppstart videregående skole til og med fylte 35 år.

I ØSIL ønsker vi at utøvere skal kunne satse på toppidrett. De som satser seriøst på sin idrett har ofte store kostnader knyttet til satsingen. ØSIL har derfor en ordning der det kan gis økonomisk støtte til våre medlemmer som ønsker å satse på sin idrett på toppidrettsnivå.

Støtteordningens økonomiske ramme kan variere fra år til år utfra vurdering av idrettslagets økonomiske situasjon.

Statutter for støtteordning i ØSIL
Formålet med støtteordningen er å kunne gi økonomisk støtte til utøvere som ønsker å satse seriøst på sin idrett. Utøvere kan søke denne utviklingsstøtten som gis til utøvere på juniornivå og seniornivå som satser seriøst på idretten sin og som regelmessig deltar på nasjonalt nivå i sine aldersklasser.

Kriterier for utviklingsstøtte:

  • Utøveren kan søke denne støtteordningen på juniornivå eller seniornivå – med nedre aldersbegrensning oppstart videregående skole.
  • Utøveren skal delta på nasjonalt nivå.
  • Utøveren skal bidra positivt til det sosiale miljøet i klubben og være et godt forbilde for andre utøvere i klubben, f.eks. delta på treninger/andre sosiale samlinger/være instruktør. Dette skal beskrives i søknaden.
  • Ved innvilget støtte forventes det at utøveren deltar på minst ett arrangement eks. kickoff/klubbmesterskap/treningssamling samt én dugnad f.eks. Beitosprinten/Fjellmaraton.
  • Hver utøver kan søke om støtte én gang per sesong. Grunnet ulike idretters sesonger er det søknadsfrist vår og høst.
  • Det er ønskelig at utøveren skal ha utviklet seg i sin idrett gjennom deltakelse i ØSILs aktiviteter på mer enn ett årstrinn.
  • Det forutsettes at utøveren er medlem av og konkurrerer for ØSIL og at ingen medlemskontingent, treningsavgift eller andre økonomiske heftelser er utestående.

Satsingsstøttens økonomiske ramme for året 2024 er kr. 10.000,-

Støtten tildeles etter skriftlig søknad fra den enkelte utøver. To årlige søknadsfrister med grunngiving av utgifter hhv. 1. april og 1. oktober.

For å søke fylles vedlagte søknadsskjema ut og sendes til leder i ØSIL.

Søknaden behandles på første styremøte etter søknadsfristens utløp.

Styrets behandling av slike søknader kan ikke påklages.

På vegne av styret i ØSIL,

Berit Helle

<< Om ØSIL

Personvern | © | En nettside fra Støyp

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram