Alle aktivitetar i regi av ØSIL er innstilt inntil vidare som følge av Coronaviruset.

 


Årsmøtet vert utsatt inntil vidare i tråd med dei nasjonale og

lokale helsemyndgiheiters råd grunna Coronaviruset. 

Meir info om dette kjem då dette foreligg.

 


NM junior 13.-15. mars AVLYST!

Vedtak om avlysing av arrangement: NM for junior på ski Beitostølen 13. – 15. mars 2020

Smittevernlegen i Øystre Slidre kommune har med heimel i delegert mynde etter smittevernlova, § 4-1 bokstav a, vedteke at arrangementet NM for junior på  ski på Beitostølen 13.-15. mars 2020 skal avlysast.

Bakgrunnen for vedtaket er særleg knytt til råda frå Folkehelseinstituttet dagsett 10.03.2020 om at utandørs arrangement  med fleire enn 500 deltakarar som står eller sit tett bør avlysast. Dette er og sett i samanheng med at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peiker på at vi er inne i ei ny fase med ikkje sporbar smittespreiing av Corona-virus.

Arrangøren har opplyst at det er påmeldt om lag 1000 deltakarar og at det er forventa om lag 600 personer knytt til støtteapparat og familie. I tillegg vil arrangementet inkludere  mange lokale frivillige.  

Smittevernlegen har på dette grunnlaget og etter ei samla vurdering kome til at smitterisikoen ved arrangementet er for høg til at arrangementet kan gjennomførast.

 

Heggenes, den 10.03.2020

Arild Jacobsen
Kommuneoverlege i Øystre Slidre

 


 

 

Vi treng frivillige til NM Jr Langrenn 13-15.mars. Registrer deg her: https://sport.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9138170 Eller send epost til: leder@osil.no

 

 

Husk at du kan holde oversikt over ditt medlemskap på minidrett.no, eller ved å laste ned appen Min Idrett. Da har du medlemsbeviset på telefonen

Faktura medlemskontigent 2020

Betalingsfrist. 15. februar 2020

 

Priser på kontingent 2020:

Familiemedlemskap inklusiv barn til og med det året de fyller 19 år kr 700,-

Voksen, fra det året de fyller 20 år kr 400,-

Barn, til og med det året de fyller 19 år kr 300,-

Støttemedlemmer, valgfritt beløp, minimum kr 100,-

Kontonr: 2135.07.05942 VIPPS: 105520 

Husk å sende opplysninger om navn, adresse, epost og fødselsnr. til e-post: leder@osil.no

 

Medlemsfordeler:

Sporten Beitostølen: 10% på alle handler mellom kr 200-1500, 15% på handel over kr 1500.

Bakke Maskinservice: Det gis rabatt v/fremvisning av medlemskort.

Garli Parkering: kr 750,- for årsbillett v/Garli parkering tlf: 901 89 804

Montèr Storefoss: 10% på OPUS maling og sparkel. 15% på Flisekompaniet. 45% på Natre vinduer, veil. pris.

Rørleggermester Olsen: 15% på veil. priser på baderomsmøbler og armaturer (gjelder ikke egne merkevarer samt «beste kjøp») 

 


Styrkerommet på Storefoss

Det er blitt et flott rom med mange nye apparater, samt noen av de gamle som er flyttet over.

Det er installert et nøkkelbrikkesystem, der brikkene må registreres og aktiveres før bruk.

De som ønsker å ha brikke til rommet må være over 15 år, ha betalt familie, eller enkeltmedlemskap i ØSIL, eller Rogne IL, samt ha innbetalt en treningsavgift på kr. 400.-, eller 700.- for familie

Dersom du ønsker å få utlevert brikke senere tar du kontakt med Mari Tallhaug Gulbrandsen (nøkkelbrikkeansvarlig), tlf: 41569244.

Ansvarlig for rommet er Mette Gro Onstad, tlf: 97689066

Kontonummeret for treningsavgift er: 2135.30.30849

Vipps: 519557 (Skriv navnet ditt i meldingsfeltet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi takker bygdas håndverkere, entrepenører og bedrifter for sitt bidrag til klubbhuset på Storefoss:

Lykken ByggConsult, Rørleggermester Svein Olsen og Sønner, Sporten Beitostølen, Kiwi Beitostølen, Vyrk AS, Valdres Flishogging og bioenergi, Montèr/Storefoss sag, Beitostølen Transport, RS anlegg, Nordtorp grustak, Beitostølen anlegg, El-Fag AS, Byggmester Terje Rogne, Øystre Slidre Byggservice, Fjell-Bygg, Beito Bygg, Rogne Bygg, Byggmester Geir Ringli, Arves Vaktmesterservice, Knut Jørstad, Tradisjonslaft, Ole Normann Skrebergene, Ove Brenden, Kjell Erik Paulsrud, Jan Ove Stølen, Brusveen snekkerverksted, Øystre Slidre Brannvesen, medlemmer og andre dugnadshjelpere.

Vi rakk ikke å spørre alle!! Vil ditt firma bidra med arbeid, sponsing eller gave, ta kontakt med:

Sigbjørn Steinsrud på mob: 976 89 052 eller mail: sigbjorn.steinsrud@hotmail.com

Jon Arild Myrvold på mob: 928 03 469 eller mail: leder@osil.no

 

ØSIL Nytt Klubbhus kontonr:

2320 17 83275

ØSIL støttemedlem kontonr: 2135 07 05942

Grasrotandelen Norsk Tipping: 971 579 234

Gi beskjed til kommisjonær eller send SMS «Grasrotandelen 971579234» til 2020