Nye regler fra Kommuneoverlegen fra uke 3:

Grunnet uavklart smittesituasjon

 1. For barn født 2008 avlyses organisert innendørs idrettsaktivitet de kan delta på utendørs aktivitet. Ny avklaring 24.01.22
 2. Organisert innendørs idrettsaktivitet for barn og unge skal ikke gjennomføres sammen med andre kommuner. Ny avklaring 24.01.22

I øvrig er det Nasjonale råd og regler som er gjeldende henvises til: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

 


Treningsrommet på Storefoss – Informasjon og priser 2022

 

Det tradisjonelle Nyttårsrennet er i år avlyst grunna COVID-pandemien.

Vi håper å sjå dykk på startstreken til Nyttårsrennet neste år!

 


Etter kommunoverlegens anbefaling følger ØSIL de nye nasjonale anbefalingene for   

idrett og organiserte fritidsaktiviteter fra 15.12.21

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter.

 • Hvis aktiviteten foregår innendørs kan dere være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

 • Vi avlyser gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, gitt at dette er mulig innenfor arrangementregelverket.

 • Vi avlyser organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, maks 20 personer og holde meteren.

 • Treningsrommet på Storefoss er åpent for individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand, viktig med «spriting», utlufting og god rengjøring.

 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Har du spørsmål eller avklaringer kan dere kontakte Per Bo Svensson tlf: 926 66 185

Vi henviser også til Korona-veiledere fra de enkelte særforbundene i forhold til aktiviteter og arrangement.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten

 

 

 


Tusen takk til alle dei frivillige som var med å gjorde Skandinavisk Cup i langrenn til eit feiande flott arrangement!

Fantastisk moro med Maren Wangensteen på pallen på syndag! Gratulerer!


 

Til info: Oppdatering angående aktivitet fra uke 48

Kommunelegen henviser til oppdatert informasjon på hjemmesiden til kommunen:

 • Det åpnes for aktivitet for alle aldre.

 • ØSIL sine aktiviteter skal følge nye nasjonale retniningslinjer og generelt smittevern.

 • Utøvere med forkjølelsessymptomer skal ikke møte på trening.

 


Beitosprinten 2021: Vi klarte det i år også!

Utfordringen ble i år enda større enn vanlig, med ekstremvær og korona-pandemi.

Vi vil rette en STOR takk til alle de frivillige som bidrog til en flott Beitosprint 2021.

Uten dere og all dugnadsinnsatsen som har vært helt enorm fra yngre til eldre, fra fjern og nær.

Oppsummert, helga sett under ett kan vi dermed si: VEL BLÅST!

 


Grunna smitteutbrot på barneskular i kommunen vert det ikkje organisert aktivitet i ØSIL-regi resten av denne veka — Veke 46 —

Vi kjem attende med meir info då dette foreligg frå kommuneoverlege kommunisert via ØSK sine heimesider: www.oystre-slidre.kommune.no


 

 

Kick-off / Mannskapssamling!

Beitosprinten onsdag 10. nov. kl 19.30 i Beitohallen (Radisson BLU Beitostølen).

Supertilbud på arrangørjakker! (str. L-XXL)

Kveldsmat på Peppes kl 20.30.

Vel møtt!

Registrer deg som frivillig her: https://bit.ly/3oujXln

 


Knøtteturnering på Storefoss 5. september

Informasjon finn du her (PDF)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 


ØSIL takkar for all støtte — og håpar du vil støtte oss vidare som medlem.

ØSIL medlemskontingent 2021


Treningsrommet på Storefoss opnar att i dag 19. januar

Det er viktig at vi gjer ein felles innsats for å unngå at smitte blir spreidd. Alle må bruke eige nøkkelkort, og ikkje ta med andre brukarar inn. Maks fem i rommet samtidig. Vask/spriting før, under og etter trening. 

Informasjon og prisar 2021

 


Trening for unge under 20 kan starte opp att —  både ute og inne — frå 18.1.2021

Vi har i dag fått melding om at vi kan starte aktivitet for unge under 20 år både ute og inne.

 

 


Beitostølen Cup 2021 avlyses

På grunn av smittevernsrestriksjoner vil det ikke bli arrangert Beitostølen Cup i 2021. Vi håper at vi kan møtes i januar 2022

 


Beitosprinten 2020:    20.-22.11

Gå til http://beitoworldcup.com for oppdatert informasjon knytt til Beitosprinten 2020.

For å kunne gjennomføre Beitosprinten i år vert opplegget tilpassa det gjeldande smittevernsreglementet.

Dette innebær blant anna at vi ikkje kan ha publikum som før. Det vert altså ikkje billettsal.

Vi oppmodar alle til å sjå arrangementet på NRK sine sendingar.

 


 

Fotballskule på Storefoss 10. – 12. august

Meir informasjon og påmeldingsskjema

 

 

 


ØSIL startar opp att aktivitet!

 

Vi er glade for at vi no kan informere om at aktivitet i ØSIL kan starte opp att etter å ha vore satt på vent grunna koronapandemien.

Vi går no i gang med ein gradvis oppstart.

 

Gruppene som gjenopptek aktivitet med det fyrste er fotball og karate.

Treningsrommet på Storefoss vil fortsatt vera stengt.

Myndigheitane har ikkje opna for bruk av slike lokalar enno. Vi kjem attende med meir informasjon då dette føreligg.

Dei andre gruppene har no pause fram til haustsesongen.  Dei vil koma med oppdateringar på eit seinare tidspunkt.

Treningane i regi av idrettslaget som no startar opp att, skal følgje dei gjeldande smittevernreglane. Aktivitet som kan utøvast i tråd med desse forskriftene kan no starte.

Kvar gruppe som no skal ha aktivitet, utarbeidar ein plan for kva for aktivitetar som kan utførast og korleis dette skal gjennomførast. Dette vil så bli publisert på www.osil.no og i andre kanalar.

 

Retningslinene for fotballtreningar finn du her: http://www.osil.no/fotball

 

For Karate sjå her: https://osil.no/karate/

Per i dag – 8. mai – er det opna for organisert aktivitet med inntil 20 personar gitt at dei aktive held minst 1 meters avstand til kvarandre.

Vi legg til rette for at dette vert gjennomført i henhold til helsemyndigheitenes forskrifter og særforbunda sine anbefalingar knytt opp mot kvar enkelt idrett.

Difor skal kvar gruppe setja seg inn i dei spesifikke reglane som gjeld for sin idrett og etterleve reglementet utarbeida av sitt respektive særforbund.

Det vert stilt krav om at alle som deltek på aktivitet skal verta gjort kjende med dei gjeldande reglane for den aktuelle aktivitetsgjennomføringa.

Slik går vi i gang med ein gradvis oppstart av aktivitetar i ØSIL.

Ut over dette, vil vi oppmode folk til å nytte FHIs Smittestopp App.

Vi gler oss til å koma igang att med idrettsaktivitet!

Fotballforbundets oppdaterte koronavettregler: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/

Kampsportforbundet: https://kampsport.no/forbund/oppdaterte-anbefalinger-for-utovelse-av-idrettsaktivitet/

8. mai 2020

For styret,

John Magnus Sandberg

 


Årsmøtet vert utsatt inntil vidare i tråd med dei nasjonale og

lokale helsemyndgiheiters råd grunna Coronaviruset. 

Meir info om dette kjem då dette foreligg.

 


NM junior 13.-15. mars AVLYST!

Vedtak om avlysing av arrangement: NM for junior på ski Beitostølen 13. – 15. mars 2020

Smittevernlegen i Øystre Slidre kommune har med heimel i delegert mynde etter smittevernlova, § 4-1 bokstav a, vedteke at arrangementet NM for junior på  ski på Beitostølen 13.-15. mars 2020 skal avlysast.

Bakgrunnen for vedtaket er særleg knytt til råda frå Folkehelseinstituttet dagsett 10.03.2020 om at utandørs arrangement  med fleire enn 500 deltakarar som står eller sit tett bør avlysast. Dette er og sett i samanheng med at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peiker på at vi er inne i ei ny fase med ikkje sporbar smittespreiing av Corona-virus.

Arrangøren har opplyst at det er påmeldt om lag 1000 deltakarar og at det er forventa om lag 600 personer knytt til støtteapparat og familie. I tillegg vil arrangementet inkludere  mange lokale frivillige.  

Smittevernlegen har på dette grunnlaget og etter ei samla vurdering kome til at smitterisikoen ved arrangementet er for høg til at arrangementet kan gjennomførast.

 

Heggenes, den 10.03.2020

Arild Jacobsen
Kommuneoverlege i Øystre Slidre

 


 

 

Vi treng frivillige til NM Jr Langrenn 13-15.mars. Registrer deg her: https://sport.mobilise.no/Applicant.aspx?arr=9138170 Eller send epost til: leder@osil.no

 

 

Husk at du kan holde oversikt over ditt medlemskap på minidrett.no, eller ved å laste ned appen Min Idrett. Da har du medlemsbeviset på telefonen

Faktura medlemskontigent 2020

Betalingsfrist. 15. februar 2020

 

Priser på kontingent 2020:

Familiemedlemskap inklusiv barn til og med det året de fyller 19 år kr 700,-

Voksen, fra det året de fyller 20 år kr 400,-

Barn, til og med det året de fyller 19 år kr 300,-

Støttemedlemmer, valgfritt beløp, minimum kr 100,-

Kontonr: 2135.07.05942 VIPPS: 105520 

Husk å sende opplysninger om navn, adresse, epost og fødselsnr. til e-post: leder@osil.no

 

Medlemsfordeler:

Sporten Beitostølen: 10% på alle handler mellom kr 200-1500, 15% på handel over kr 1500.

Bakke Maskinservice: Det gis rabatt v/fremvisning av medlemskort.

Garli Parkering: kr 750,- for årsbillett v/Garli parkering tlf: 901 89 804

Montèr Storefoss: 10% på OPUS maling og sparkel. 15% på Flisekompaniet. 45% på Natre vinduer, veil. pris.

Rørleggermester Olsen: 15% på veil. priser på baderomsmøbler og armaturer (gjelder ikke egne merkevarer samt «beste kjøp») 

 


Styrkerommet på Storefoss

Det er blitt et flott rom med mange nye apparater, samt noen av de gamle som er flyttet over.

Det er installert et nøkkelbrikkesystem, der brikkene må registreres og aktiveres før bruk.

De som ønsker å ha brikke til rommet må være over 15 år, ha betalt familie, eller enkeltmedlemskap i ØSIL, eller Rogne IL, samt ha innbetalt en treningsavgift på kr. 400.-, eller 700.- for familie

Dersom du ønsker å få utlevert brikke senere tar du kontakt med Mari Tallhaug Gulbrandsen (nøkkelbrikkeansvarlig), tlf: 41569244.

Ansvarlig for rommet er Mette Gro Onstad, tlf: 97689066

Kontonummeret for treningsavgift er: 2135.30.30849

Vipps: 519557 (Skriv navnet ditt i meldingsfeltet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi takker bygdas håndverkere, entrepenører og bedrifter for sitt bidrag til klubbhuset på Storefoss:

Lykken ByggConsult, Rørleggermester Svein Olsen og Sønner, Sporten Beitostølen, Kiwi Beitostølen, Vyrk AS, Valdres Flishogging og bioenergi, Montèr/Storefoss sag, Beitostølen Transport, RS anlegg, Nordtorp grustak, Beitostølen anlegg, El-Fag AS, Byggmester Terje Rogne, Øystre Slidre Byggservice, Fjell-Bygg, Beito Bygg, Rogne Bygg, Byggmester Geir Ringli, Arves Vaktmesterservice, Knut Jørstad, Tradisjonslaft, Ole Normann Skrebergene, Ove Brenden, Kjell Erik Paulsrud, Jan Ove Stølen, Brusveen snekkerverksted, Øystre Slidre Brannvesen, medlemmer og andre dugnadshjelpere.

Vi rakk ikke å spørre alle!! Vil ditt firma bidra med arbeid, sponsing eller gave, ta kontakt med:

Sigbjørn Steinsrud på mob: 976 89 052 eller mail: sigbjorn.steinsrud@hotmail.com

Jon Arild Myrvold på mob: 928 03 469 eller mail: leder@osil.no

 

ØSIL Nytt Klubbhus kontonr:

2320 17 83275

ØSIL støttemedlem kontonr: 2135 07 05942

Grasrotandelen Norsk Tipping: 971 579 234

Gi beskjed til kommisjonær eller send SMS «Grasrotandelen 971579234» til 2020