Øystre Slidre IL logo

Trener- og politiattest i Øystre Slidre IL


Det er krav om at de som har treneransvar både skaffer seg Idrettsforbundets trenerattest og får politiattest. Dette er to ulike attester. Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal også fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

Ytterligere informasjon om ordningen finnes på Norges Idrettsforbunds sider her.

Søknadsprosedyre politiattest:
1. Logg inn på elektronisk søknadsskjema her.
2. I skjema velges kategori "Barn og ungdom" og formål "Trener for idrettslag". Du blir så bedt om å laste opp bekreftelse fra idrettslaget. Denne finner du her. Fyll inn under pkt. 1, 2, 5, 6 og 12 i skjema.

Når politiattest er mottatt skal denne fremvises for Eirik Syversen med tlf. 477 55 534.

<< Om ØSIL

Personvern | © | En nettside fra Støyp

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram