Øystre Slidre IL logo

Mottakarar av innsatspokal og heidersteikn


Innsatspokalen vart delt ut fyrste gongen i 1981. Den vart sett opp av idrettslagets mangeårige sponsor, Beitostølen Sport, i dag Sporten Beitostølen.

Statuttar for prisen (vedtekne på årsmøtet i 2003):

  • Alder inntil 17 år i kalenderåret.
  • Allsidigheit
  • Resultat
  • Framferd
  • Villig til å ta på seg andre oppgåver.
  • Prestasjonar i idrettar ØSIL ikkje har på programmet.
  • Berre til enkeltutøvarar.

Heidersteikn kan delast ut til personar som over lengre tid har gjort ein innsats utover det vanlege, t.d.:

  • som trenar/instruktør
  • med dugnadsarbeid
  • i administrativt arbeid

Forslag på personar kjem frå gruppene/hovedstyret og eit samla styre innstiller kandidat (-ar) til årets heidersteikn.

<< Om ØSIL

Mottakarar av
innsatspokal

1981
Anita Håkenstad
1982
Tor Skattebo
1983
Kjetil Larsen
1984
Kari Gina Bredesen
1985
Svein Nordås
1986
Svein Tvenge
1987
Solveig Framstad
1988
Audun Skattebo
1989
Håvard Nyhagen
1990
Morten Haugseth
1991
Erlend Lindseth Vold
1992
Sverre Rotevatn
1993
Tor Nordås
Torstein Jørstad
1994
Audun Brusveen
1995
Anne Margrethe Rotevatn
1996
Vibece Sælid
Nelly Framstad
1997
Even "Høgger'n" Paulsen Trætteberg
Håkon Erik Hansen
1998
Inge Grythe
1999
Kari Melby
2000
Åsmund Bakkene
2001
Rune Skogheim
2002
Camilla Lykken
2003
Marte Høvik Storeng
2004
Ida Eida
2005
Mari Eide
Torstein Bakkene Løksa
2006
Eivind Bakkene
2007
Karl Jostein Nyquist
2008
Joar Robøle Hoberg
2009
Sina Mørstad Bråten
2010
Sigurd Tallhaug Gulbrandsen
2011
Erik Bergan
2012
Hilde Eide
2013
Tor Omar Heyerdahl Nyquist
2014
Anja Håkenstad Evertsen
Håkon Tallhaug Gulbrandsen
2015
Kristin Helle Jørstad
2016
Ronja Håkenstad Evertsen
Jo Eivind D. Nilssen
2017
Borghild Håvardsdotter Dalbø
Simen Jørstad Ringli
2018
Sondre Aslaksby
Eivor Melbybråten

Mottakarar av
heidersteikn

2004
Magnus Steinsrud
Gerd Rogne
Knut Dale
Reidun Steinsrud
Sverre Rotevatn
Anita Håkenstad
Lars Rotevatn (post mortem)
2006
Knut Jan Moen
Trygve Gullaksen
2007
Aase Martinsen
Jon Nordås
Erik Skattebo
Reidar Hagen
Jan Paulsen
Harald Larsen
Hans Kristian Syversen
Gustav Fystro
2008
Maje Knutsen
2009
Ellen Hæhre
Wenche Robøle
2010
Haldor Enger
Knut Mørstad
Kjell Elvebakken
2011
Knut Ola Bakkene
2012
Tordis Rogne
Helge Rogne
Kjell Enger
2013
Ansgar Pettersen
Steinar Skogheim
2014
Rolf Kjetil Gulbrandsen
Tor Lunnan
Mette Gro Onstad
2015
Ernst Løksa
Jon Haalien
2016
Vigdis Skaret
Ove Sverre Skaret
Tone Lill Hilmen
Vidar Hilmen
2017
Tor Erik Nyquist
Eivind Arntzen
2018
Line Ditlefsen Nilssen
Vidar Nilssen
2019
Sigmund Rakstad
Svein Ringli

Personvern | © | En nettside fra Støyp

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram