Innsatspokalen vart delt ut fyrste gongen i 1981. Den vart sett opp av idrettslagets mangeårige sponsor, Beitostølen Sport, i dag Sporten Beitostølen.

Statuttar for prisen (vedtekne på årsmøtet i 2003)

  • Alder. Inntil 17 år i kalenderåret.
  • Allsidigheit
  • Resultat
  • Framferd
  • Villig til å ta på seg andre oppgåver
  • Prestasjonar i idrettar ØSIL ikkje har på programmet
  • Berre til enkeltutøvarar.

Heidersteikn kan delast ut til personar som -over lenger tid -har gjort ein spesiell innsats utover det vanlege:

  • som trenar/instruktør
  • med dugnadsarbeid
  • i administrativt arbeid

Forslag på personar kjem frå gruppene/hovedstyret, og eit samla styre instiller kandidat (-ar) til årets heidersteikn

 

IMG_6940Fil 09.01.2016, 18.29.03

Innsatspokalen

Heidersteikn

1981 Anita Håkenstad  2004  Magnus Steinsrud
1982 Tor Skattebo    Gerd Rogne
1983 Kjetil Larsen    Knut Dale
1984 Kari Gina Bredesen    Reidun Steinsrud
1985 Svein Nordås    Sverre Rotevatn
1986 Svein Tvenge    Anita Håkenstad
1987 Solveig Framstad    Lars Rotevatn (post mortem)
1988 Audun Skattebo  2006  Knut Jan Moen
1989 Håvard Nyhagen    Trygve Gullaksen
1990 Morten Haugseth  2007  Aase Martinsen
1991 Erlend Lindseth Vold    Jon Nordås
1992 Sverre Rotevatn    Erik Skattebo
1993

Tor Nordås

Torstein Jørstad

 

 

Reidar Hagen

Jan Paulsen

1994 Audun Brusveen    Harald Larsen
1995 Anne Margrethe Rotevatn    Hans Kristian Syversen
1996

Vibece Sælid

Nelly Framstad

 

 2008

Gustav Fystro

 Maje Knutsen

1997

Even Trætteberg Paulsen

Håkon Erik Hansen

Asgeir Larsen

2009

 

 2010

Ellen Hæhre

Wenche Robøle

 Haldor Enger

1998 Inge Grythe    Knut Mørstad
1999 Kari Melby    Kjell Elvebakken
2000 Åsmund Bakkene  2011  Knut Ola Bakkene
2001 Rune Skogheim  2012  Tordis Rogne
2002 Camilla Lykken    Helge Rogne
2003 Marte Høivik Storeng    Kjell Enger
2004 Ida Eide  2013 Ansgar Pettersen
2005

Mari Eide

Torstein Bakkene Løksa

 

 2014

Steinar Skogheim

 Rolf Kjetil Gulbrandsen

2006 Eivind Bakkene   Tor Lunnan
2007 Karl Jostein Nyquist    Mette Gro Onstad
2008 Joar Robøle Hoberg  2015  Ernst Løksa
2009 Sina Mørstad Bråten    Jon Haalien
2010 Sigurd Tallhaug Gulbrandsen  2016  Vigdis Skaret
Ove Sverre Skaret
Tone Lill HilmenVidar Hilmen
2011 Erik Bergan  2017 Tor Erik Nyquist
Eivind Arntzen
2012 Hilde Eide  2018

 Line Ditlefsen Nilsen

Vidar Nilssen

2013 Tor Omar Heyerdahl Nyquist  2019  Sigmund Rakstad

Svein Ringli

2014

Anja Håkenstad Evertsen

Håkon Tallhaug Gulbrandsen

 

 

 
2015  Kristin Helle Jørstad
   
2016  Ronja Håkenstad Evertsen
Jo Eivind D Nilssen
   
 2017

 Borghild Håvardsdotter Dalbø

Simen Jørstad Ringli

   
 2018  Sondre Aslaksby

Eivor Melbybråten