kontanterSkjema for kasseoppgjør finner du her. Minner om at dette alltid skal brukes når en tar inn kontanter ved salg. To personer skal underskrive, og skjemaet skal leveres regnskapsfører Knut Jan Moen. Ellers kan vi komme på kant med regnskapsloven, og det skal vi ikke ha noe av!