OSIL_logo

 

Øystre Slidre idrettslag er eit av to idrettslag i Øystre Slidre kommune. Tradisjonelt kjem medlemmane frå midt og nord i kommunen. Øystre Slidre IL samarbeider med Rogne IL om fotball, Øystre Slidre IL/Rogne IL fotballgruppe.

Laget driftar fotballbanar, lysløype (1,4 km) og hoppbakke på Storefoss, og eit større ski og skiskyttaranlegg (30 skiver) på Beitostølen. Laget har gjennom mange år arrangert Fjellmaraton, no Fjelleventyret, og Beitosprinten på ski. I tillegg til ei rekkje andre små og store arrangement

Laget har eigen arrangementskoordinator, Erik Østli, som har kontor på Idrettens Hus, Beitostølen

Den generelle postadressa til idrettslaget er: Idrettens Hus, Stadionvegen, 2953 Beitostølen. E.post: post@osil.no

 

Styret 2019 ser slik ut:

Leder: John Magnus Sandberg, leder@osil.no,

Nestleder: Per Bo Svensson

Styremedlem: Elisabeth Kolbjørnshus

Styremedlem: Berit Gjessing

Styremedlem: Elisabeth Helle

Ungdomsrepresentant: Nicklas Skjønnhaug

Vara: Åsmund Bakkene

 

Gruppestyrer:

– Ski: Hege Westad hege.westad@iqvia.com

– Fotball: Lars Inge Myhre, fotball@osil.no

– Karate: Nicolay Flaaten: mob: 90521250, nicolay@bookingseervice.no

– Håndball: Bodil Enger

– Alpint: Bobo Lønnqvist mob: 99417715, bobolonnqvist@netscape.net