Den frivillige innsatsen i vårt idrettslag er stor og helt avgjørende for at vi i en liten kommune kan klare å arrangere så store arrangement som vi gjør. Flere av våre funksjonærer har over tredve års fartstid, noe som må bety at mange synes det er en trivelig og sosial aktivitet å være frivillig. Likevel trengs det stadig påfyll av nye mannskaper for å fordele arbeidsoppgaven på flere.

På denne linken får du opp et skjema som kan brukes for å melde seg som dugnadsmannskap

For mer informasjon kan du ta kontakt med Erik Østli (tlf: 916 27 540), eller e-post til post@osil.no

Velkommen på laget!