Lisens

Alle som er fylt 13 år må ha lisens for å delta i stevner på og utenfor bane. Når det gjelder banearrangement må det betales helårslisens (kr 375.-). For øvrige mosjonsarrangement, stevner utenfor bane, er det nok med engangslisens (<50kr)

Informasjon og bestilling av lisens her