Klikk her for å sjå planen som PDF

Dokumentet kan ikke vises i sin helhet på websiden, men må lastets ned.

 

Strategi- og sportsplan for fotballgruppa i Rogne/ØSIL 2014-2018

Øystre Slidre/Rogne fotballgruppe har stor aktivitet med ca 250-300 aktive spillere. Strategiplanen skal være et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den forteller hvilke verdier som skal legges til grunn for lagledere og trenere i deres arbeid med barn og unge. Planen beskriver også hva som forventes av spillere, foreldre/foresatte, lagledere og trenere.

Sportsplanen, som rulleres hvert år, gir retningslinjer for hvordan treninga skal legges opp på de ulike aldersnivå og gir detaljert informasjon om planer og program for sesongen.

Styret i fotballgruppa skal, sammen med spillere, trenere, lagledere og foreldre skape et sosialt og trygt miljø der fotball er i fokus. Fotballgruppa følger Norges Fotballforbund sine retningslinjer for fotballaktivitet.

Sportslig målsetting

ØSIL/Rogne fotballgruppe skal opprettholde dagens tilbud, samt videreutvikle det faglige og sosiale miljøet. Klubben skal være åpen for alle som har lyst til å spille fotball. Det skal legges vekt på å ha et godt sosialt miljø i trygge omgivelser. Gode trenere og lagledere skal skape sunne vaner og gi gode holdninger, samt involvere og engasjere foreldrene.

ØSIL/Rogne fotballgruppe skal i perioden sette fokus på utdanning av trenere, lagledere, dommere og tillitsvalgte (verv i styret). Dette for å imøtekomme krav fotballforbundet stiller til klubben. Fotballgruppa skal gi fotballspillerne et faglig godt miljø med rom for sportslig utvikling. Blir spillerne godt etablerte og føler sterkt samhold i klubben, er det større sjanser for at de forblir i fotballgruppa lengre.

Klubben vil ha en kultur hvor vi skal gjøre hverandre gode! Det er ”lov å være god”.