Invitasjon Knøtteturnering 2019

Søndag 2. september 2016 Kl. 11.00 Rogne Idrettsarena

Informasjonen under kan du også finne her i denne invitasjonen:      

Øystre Slidre / Rogne fotballgruppe ønsker alle knøttelag i Valdres velkommen til vår tradisjonsrike knøtteturnering!

Vi spiller på flere 5-er baner samtidig og får på  den måten til et kompakt arrangement. Hvert lag vil trolig spille 4 kamper – litt avhengig av antall påmeldte lag.

Meld på tilstrekkelig antall lag slik at alle spillerne får rikelig med spilletid! Det er 4 + keeper på hvert lag.

Det arrangeres ikke 3v3 cup for J/G06, men de deltar sammen med J/G08.

Kiosksalg!

Ta med slekt og venner til en hyggelig turnering med fotball og ”knøtter” i fokus!

Påmelding skjer ved å sende e-post til :

laimyhre@online.no
eller SMS-melding til : 907 54 066

 

Ved påmelding, gi opplysninger om: Navn på klubben, antall og navn på lag, kontakt-person med mobiltelefonnr.  og e-post adresse.

Påmeldingsfrist: 23. august 2018

Påmeldingsavgift kr. 750,- pr. deltakende lag betales innen samme frist til: Øystre Slidre/Rogne Fotballgruppe ”Knøtteturneringa” konto: 2135. 30. 18016