2005/06   2006/07  2007/08   2008/09   2009/10  2010/11   2011/12   2012/13 

2014/15   2015/16

Listene er i Excelformat

Listene er utgangspunkt for klubbrennpremiering. Meld frå om du oppdagar feil.

rolf-kg@online.no