OSIL_logo

 

Øystre Slidre idrettslag er eit av to idrettslag i Øystre Slidre kommune. Tradisjonelt kjem medlemmane frå midt og nord i kommunen. Øystre Slidre IL samarbeider med Rogne IL om fotball, Øystre Slidre IL/Rogne IL fotballgruppe.

Laget driftar fotballbanar, lysløype (1,4 km) og hoppbakke på Storefoss, og eit større ski og skiskyttaranlegg (30 skiver) på Beitostølen. Laget har gjennom mange år arrangert Fjellmaraton, no Fjelleventyret, og Beitosprinten på ski. I tillegg til ei rekkje andre små og store arrangement

Laget har eigen arrangementskoordinator, Erik Østli, som har kontor på Idrettens Hus, Beitostølen

Den generelle postadressa til idrettslaget er: Idrettens Hus, Stadionvegen, 2953 Beitostølen. E.post: post@osil.no

jon_arild

Styret 2017 ser slik ut:

Leder: Jon Arild Myrvold, leder@osil.no,

Nestleder: Sigbjørn Steinsrud mob: 97689052, sigbjorn.steinsrud@hotmail.com

Styremedlem: Elisabeth Kolbjørnshus

Styremedlem: John Magnus Sandberg mob: 97516195, huttetu@gmail.com

Styremedlem: Berit Gjessing berit.gjessing@bhss.no

Ungdomsrepresentant: Borghild Dalbø, borghild02@hotmail.com

Vara: Elisabeth Helle

Vara: Åsmund Bakkene

 

Gruppestyrer:

– Ski: Svein Ringli mob: 95732486, ringli@online.no

– Fotball: Kjell Ringli mob: 48240541, kjell.ringli@tine.no

– Karate: Nicolay Flaaten: mob: 90521250, nicolay@bookingseervice.no

– Alpint: Bobo Lønnqvist mob: 99417715, bobolonnqvist@netscape.net