Søndag 4. september 2016 Kl. 11.00 Storefoss stadion

Informasjonen under kan du også finne her i denne invitasjonen:      

Øystre Slidre / Rogne fotballgruppe ønsker alle knøttelag i Valdres velkommen til vår tradisjonsrike knøtteturnering!

Vi spiller på flere 5-er baner samtidig og får på  den måten til et kompakt arrangement. Hvert lag vil trolig spille 4 kamper – litt avhengig av antall påmeldte lag.

 Meld på tilstrekkelig antall lag slik at alle spillerne får rikelig med spilletid! Det er 4 + keeper på hvert lag.

 Kiosksalg!

 Ta med slekt og venner til en hyggelig turnering med fotball og ”knøtter” i fokus!

 Påmelding skjer ved å sende e-post til :

oyvind@iktvaldres.no , tlf/SMS: 902 03 548

Ved påmelding, gi opplysninger om: Navn på klubben, antall og navn på lag, kontakt-person med mobiltelefonnr.  og e-post adresse.

Påmeldingsfrist: 19. august 2016

Påmeldingsavgift kr. 800,- pr. deltakende lag betales innen samme frist til: Øystre Slidre/Rogne Fotballgruppe ”Knøtteturneringa” konto: 2135. 30. 18016